Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Công an huyện Định Hoá tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, Điều lệnh, võ thuật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố năm 2022

Công an huyện Định Hoá tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, Điều lệnh, võ thuật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố năm 2022

Từ ngày 12/9 đến ngày 15/9/2022, Công an huyện Định Hoá tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, Điều lệnh, võ thuật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố năm 2022.

Lớp tập huấn nghiệp vụ, Điều lệnh, võ thuật năm 2022 có 115 đồng chí Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố của 23 xã, thị trấn tham gia. Mục đích tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố những kiến thức về pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng vào thực tiễn công việc; kỹ năng tiến hành tham gia điều tra cơ bản về tình hình có liên quan đến an ninh trật tự; nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; một số nội dung cơ bản về Điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân gắn liền với thực tiễn công tác tại địa bàn cơ sở. 

Học viên tham gia tập huấn tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên của Công an huyện truyền đạt nội dung 05 chuyên đề, gồm: Nhận thức chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố; công tác tham gia hoà giải ở cơ sở của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố; công tác nắm tình và báo cáo tình liên quan đến ANTT; nhận thức chung về tội phạm hình sự, công tác bảo vệ hiện trường, phương pháp báo cáo vụ việc ban đầu; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố. Bên cạnh đó, 115 đồng chí học viên đã được tập huấn những động tác Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân; tập luyện các động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của võ thuật Công an nhân dân. Các nội dung được tập huấn tập trung phản ánh những vấn đề mới, có tính thời sự liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; các nội dung Điều lệnh, võ thuật có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Báo cáo viên Công an huyện truyền đạt kiến thức về nghiệp vụ

Các học viên tham gia tập huấn Điều lệnh CAND

                           Huấn luyện các nội dung võ thuật CAND

Qua đợt tập huấn cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố năm 2022 đã giúp các học viên trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong công tác nắm tình hình, xử lý ban đầu các vụ việc về an ninh trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập luyện các nội dung cơ bản của Điều lệnh đội ngũ, võ thuật Công an nhân dân góp phần đáp ứng được nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: La Hoàng

Xem thêm