Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Định Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Định Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022

Sáng ngày 25/01/2022, UBND huyện Định Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Hùng – Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Minh Tú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Định Hoá – Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện; đại diện các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 138 huyện Định Hoá đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo an ninh, an toàn 04 đoàn lãnh đạo cấp Trung ương thăm, làm việc tại địa phương; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội quan trọng tổ chức tại địa bàn huyện.

Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Hùng – Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 huyện Định Hoá tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân phòng và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh./.

Lê Khẩn

(Công an huyện Định Hoá)

Xem thêm