Trang chủ / Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố rò rỉ gas

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Định Hóa hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi gặp sự cố ...

Kỹ năng thoát nạn khi cháy nhà cao tầng

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Định Hóa hướng dẫn một số kỹ năng thoát nạn khi cháy nhà cao ...

Kỹ năng thoát nạn khi cháy nhà ống

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Định Hóa hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong trường hợp cháy nhà ống ...

Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng gas và điện

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Định Hóa hướng dẫn một số kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong sử ...

Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong gia đình

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Định Hóa hướng dẫn một số kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong gia ...