Trang chủ / Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa
Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa số 07

Chuyên mục phát thanh An ninh Định Hoá số 7 sẽ gồm nội dung tin tức về ANTT và thông tin tuyên truyền về “Ý nghĩa của Ngày hội toàn ...

Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa số 06

Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An ninh Định Hóa ngày hôm nay, sau phần điểm tin tức, kính mời quý vị và các bạn đến ...

Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa số 05

Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An ninh Định Hóa ngày hôm nay, sau phần điểm tin tức về ANTT, kính mời quý vị và các ...

Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa số 04

Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An ninh Định Hóa ngày hôm nay, sau phần điểm tin tức về ANTT, kính mời quý vị và các ...

Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa số 03

Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An ninh Định Hóa ngày hôm nay, kính mời khán thính giả cùng đến với phần điểm phần tin tức ...

Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa số 02

Kính thưa quý vị, trong chuyên mục Anh ninh Định Hóa ngày hôm nay, sau phần điểm tin tức về ANTT trên địa bàn huyện, mời quý vị đến với ...

Chuyên mục phát thanh an ninh Định Hóa số 01

Kính thưa quý vị thính giả, thưa toàn thể Nhân dân! Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ...