Trang chủ / Thủ tục hành chính / ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Hết năm 2021 tạm ngừng sang tên cho người sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng

Kể từ ngày 01/01/2022, người sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục đăng ký xe sang tên. Theo quy định tại Thông ...

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh) Loại thủ tục Đăng ký, quản lý ...

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ...

Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế – thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế – thương mại đặc biệt, ...

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh Loại thủ tục Đăng ký, quản lý ...

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe (cấp huyện)

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe (cấp huyện) Loại thủ ...

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh Loại thủ tục Đăng ký, quản lý phương tiện giao ...

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp ...

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Loại thủ tục Đăng ký, quản lý ...

Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân ...

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh)

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tên thủ tục Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh) Loại thủ tục Đăng ký, quản lý phương tiện giao ...