Trang chủ / Thủ tục hành chính / TỔ CHỨC CÁN BỘ
Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   Tên thủ tục Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc ...

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   Tên thủ tục Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Loại thủ tục Cơ quan thực hiện Công an cấp tỉnh Trình ...

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   Tên thủ tục Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Loại thủ tục Cơ quan thực hiện Công an cấp ...

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

DANH SÁCH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   Tên thủ tục Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Loại thủ tục Cơ quan thực hiện ...