Trang chủ / Văn bản pháp luật
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023

Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, gồm 08 Chương và 118 Điều (tăng 01 Chương và ...

Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14/7/2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Xem nội dung Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14/7/2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất ...

Quyết định số 1565/QĐ-BCA ngày 24/3/2023 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 24/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 1565/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính sách ...

Quyết định số 6968/QĐ-BCA ngày 22/9/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 22/9/2022, Bộ Công an ban hành Quyết định số 6968/QĐ-BCA công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh thuộc ...

Quyết định số 9039/QĐ-BCA ngày 30/11/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 9039/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực định danh ...

Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Ngày 26/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 430/QĐ-BCA về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần. ...

Quyết định số 2248/QĐ-BCA ngày 20/4/2023 ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng CAND

Tải về Quyết định số 2248/QĐ-BCA ngày 20/4/2023 ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú ...

Tài liệu tuyên truyền về dựa án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Tải về tài liệu tuyên truyền về dựa án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Quyết định 3191: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của BCA

Quyết định 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền ...

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao ...

Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2026

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ...