Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Công an huyện Định Hóa: Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến và hướng dẫn nộp phạt hành chính trực tuyến lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Công an huyện Định Hóa: Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến và hướng dẫn nộp phạt hành chính trực tuyến lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện, Công an huyện Định Hóa hướng dẫn các thủ tục đăng ký xe trực tuyến và hướng dẫn nộp phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Cảnh sát giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe trực tuyến

Hướng dẫn nộp phạt trực tuyến vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Nhân dân và cơ quan, doanh nghiệp vui lòng Gửi tin đến Công an huyện Định Hóa để được giải đáp./.

Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự

Xem thêm