Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Công an huyện Định Hóa: Một số nội dung về triển khai dịch vụ công trực tuyến

Công an huyện Định Hóa: Một số nội dung về triển khai dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 và danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Công an huyện Định Hóa triển khai một số nội dung thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân như sau:

1. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ, công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông.

1.1 Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

1.2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Trong đó:

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, to chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

1.3. Khi tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói chung sẽ nhận được các lợi ích sau:

– Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối internet;

– Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ;

– Chủ động các công việc khác của công dân;

– Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến;

– Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

2. Các nguyên tắc khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

2.1. Về thời gian, thời hạn

– Thời hạn giải quyết, trả kết quả: Tính từ khi công dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thành công đến khi hoàn thiện trả kết quả cho công dân đảm bảo thời hạn quy định đối với từng thủ tục hành chính đã ban hành theo quy định.

– Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến đối với cá nhân, tổ chức đăng ký thủ tục hành chính: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định (trừ thủ tục Thông báo lưu trú: Công an cấp xã tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú, trường hợp sau 23h thì thực hiện thông báo lưu trú, tiếp nhận trước 08h ngày hôm sau).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải thường xuyên truy cập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD để kịp thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức đăng ký qua Cổng dịch vụ công, Trường hợp không kịp thời tiếp nhận ngay lập tức trong ngày khi công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến, cơ quan tiếp nhận vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tiếp nhận, trả kết quả đúng thời hạn quy định đối với thủ tục hành chính đã ban hành.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, trả lời công dân phải ngôn gọn, cụ thể, rõ ràng; trong đó nghiêm cấm việc để xảy ra các trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận nhưng cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ, yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc các trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, thủ tục nhưng nội dung từ chối tiếp nhận hồ sơ không nêu cụ thể lý do không tiếp nhận, không hướng dẫn cụ thể giấy tờ, tài liệu cần bổ sung giấy tờ.

Khi nhận được phản ánh, kiến nghị của công dân (thông qua các nguồn) Cơ quan Công an cấp trên phải chỉ đạo cơ quan Công an bị phản ánh, kiến nghị khẩn trương liên hệ ngay với công dân để hướng dẫn, giải quyết dứt điểm vụ việc, không để công dân phản ánh, kiến nghị nhiều lần gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

2.2. Quy định về trả kết quả

– Công dân đăng ký dịch vụ công mức độ 4: Hệ thống xử lý hồ sơ sẽ cập nhật trạng thái hồ sơ được xử lý hoàn thành và thông báo kết quả cho công dân qua thông báo bằng tin nhắn SMS trạng thái trên công dịch vụ công; cơ quan trực tiếp giải quyết hồ sơ sẽ thực hiện trả kết quả theo hình thức đăng ký của công dân: trả kết quả qua thư điện tử (kết quả điện tử, có ký số), trả kết quả thông qua bưu chính công ích, đến nhận kết quả trực tiếp.

– Công dân đăng ký dịch vụ công mức độ 3: Đối với hồ sơ nộp đầy đủ giấy tờ, tài liệu qua dịch vụ công thì cơ quan tiếp nhận kiểm tra, trực tiếp xác minh không được từ chối tiếp nhận hoặc yêu cầu công dân đến trụ sở để bổ sung giấy tờ. Hướng dẫn công dân khi đến nhận kết quả cung cấp các giấy tờ, tài liệu bản chính hoặc bản sao có chứng thực để kiểm tra đối chiếu đầy đủ, sau đó trả kết quả cho công dân.

+ Trường hợp công dân không đăng ký hình thức trả kết quả: Cơ quan tiếp nhận trực tiếp liên hệ với công dân để hướng dẫn hình thức trả kết quả theo yêu cầu của công dân.

+ Trường hợp công dân đăng ký trả kết quả tại địa chỉ khác thì hướng dẫn công dân đăng ký nộp lệ phí và trả phí dịch vụ chuyển phát qua bưu điện theo quy định.

Căn cứ vào Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Hiện tại Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực cư trú, cấp, quản lý CCCD.

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân

Thực hiện: Đội Cảnh sát QLHC về TTXH

Xem thêm