Trang chủ / Hệ thống quản lý chất lượng iso
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Sang tên, di chuyển ô tô, mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an tỉnh Thái Nguyên Giao thông
2 Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên Giao thông
3 Đổi lại đăng ký, biển số ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên Giao thông
4 Cấp lại đăng ký, biển số ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên Giao thông
5 Cấp Hộ chiếu phổ thông tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên Quản lý xuất nhập cảnh
6 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án – công trình tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên Phòng cháy, chữa cháy
7 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên Phòng cháy, chữa cháy
8 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên Phòng cháy, chữa cháy
9 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên Phòng cháy, chữa cháy
10 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên Phòng cháy, chữa cháy
11 Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC tại phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên Phòng cháy, chữa cháy
12 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên Phòng cháy, chữa cháy
13 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên Quản lý xuất nhập cảnh
14 Thu hồi đăng ký, biển số ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại Phòng CSGT Công an tỉnh Giao thông
15 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện Giao thông
16 Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Giao thông
17 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện Giao thông
18 Cấp gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên Quản lý xuất nhập cảnh
19 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên Quản lý xuất nhập cảnh
20 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên Quản lý xuất nhập cảnh