Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 28 và 29/12/2022, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Định Hóa tổ chức “Hội nghị Tập huấn nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới” cho lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở của 05 xã: Đồng Thịnh, Bảo Linh, Tân Dương, Tân Thịnh, Lam Vỹ. Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu: Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an huyện Định Hóa; đại diện Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo UBND các xã có học viên tham gia tập huấn; các đồng chí chuyên viên Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh; cán bộ chiến sĩ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện cùng toàn thể 180 học viên.

Hội nghị được tổ chức với mục đích giúp cho lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở (Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban công tác Mặt trận, Công an viên bán chuyên trách, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ) nhận thức rõ hơn về công tác xây dựng nông thôn mới cũng như nâng cao hiểu biết về tội phạm, cách phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó từng học viên có trách nhiệm tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện chỉ tiêu về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Tại Hội nghị, các học viên đã được lãnh đạo và chuyên viên phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề gồm: Khái quát nội dung chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên; vai trò của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội cùng toàn thể Nhân dân trong việc thực hiện chỉ tiêu 19.2 về xây dựng nông thôn mới; Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị tập huấn:

Nguyễn Phương Thảo

Xem thêm