Trang chủ / Văn bản pháp luật / Văn bản khác / Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2026

Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2026

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2026

Xem thêm