Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Thông báo: Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2022

Thông báo: Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2022

Căn cứ Công văn số 9332/CAT-PX01 ngày 16/9/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân. Công an huyện Định Hóa hướng dẫn công tác tuyển sinh như sau:

1. Quy định chung

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài CAND phải căn cứ vào các quy định Bộ Giáo dục và  Đào tạo và của Bộ Công an.

– Việc tổ chức tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Thông báo số 138-TB/ĐUCA ngày 29/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong các học viện, trường CAND; Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND; Thông tư số 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND; Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2022 và Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của X01 về thực hiện chủ chương của Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về tuyển sinh đào tạo VB2 trong CAND.

– Công an các địa phương không giải quyết cho các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Các trường CAND không tiếp nhận hồ sơ của thí sinh không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

2.1. Đối tượng: Công dân Việt Nam.

2.2. Điều kiện dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào trạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

– Độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi (27/11/2022), kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

– Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: Áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2022 theo Hướng dẫn số 3134/HD-CAT-PX01 05/4/2022 của Công an tỉnh hướng dẫn tuyển sinh trong CAND hệ chính quy tuyển mới năm 2022. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính:ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

– Lĩnh vực đào tạo: theo quy định tại Phụ lục 1

3. Phân vùng tuyển sinh

– Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06), Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (T07), Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân (T01): Tuyển sinh địa bàn cả nước.

– Học viện Cảnh sát nhân dân (T02), các ngành khác của T01: Tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

– Trường Đại học An ninh nhân dân (T04), Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T05): tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

4. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký dự tuyển từng phương thức

–  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tại phụ lục 2) còn thời hạn tính đến ngày 01/9/2022, thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an địa phương trước ngày 01/11/2022.

–  Phương thức 2: Thi tuyển. Điều kiện dự tuyển:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02, T04, T05, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại T07, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742). Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại T07 được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y – dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

5. Ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo

– Ngành, chuyên ngành đào tạo:

+ T01: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ An ninh; Mã ngành 7860105, Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

+ T02: Ký hiệu trường CSH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

+ T04: Ký hiệu trường ANS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ An ninh.

+ T05: Ký hiệu trường CSS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

+ T06: Ký hiệu trường PCH. Mã ngành 7860113, Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

+ T07: Ký hiệu trường HCB. Mã ngành 7860107, Ngành Kỹ thuật CAND; Mã ngành 7860103, Ngành Trinh sát kỹ thuật; Mã ngành 7860116, Ngành Hậu cần CAND.

– Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại K02 và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường CAND.

6. Chỉ tiêu tuyển sinh

6.1. Chỉ tiêu Phương thức 1

Trường Mã ngành Phương thức 1
Tổng Nam Nữ
T01 7860100 57 51 6
7860105 30 27 3
T02 7860100 79 71 8
T04 7860100 56 50 6
T05 7860100 56 50 6
T06 7860113 52 47 5
T07 7860107 18 16 2
7860103 18 16 2
7860116 18 16 2

6.2. Chỉ tiêu Phương thức 2

Trường Mã ngành Phương thức 2
Tổng Nam Nữ
T01 7860100 133 120 13
7860105 70 63 7
T02 7860100 184 166 18
T04 7860100 130 117 13
T05 7860100 129 116 13
T06 7860113 121 109 12
T07 7860107 41 37 4
7860103 41 37 4
7860116 42 38 4

* Trường hợp chỉ tiêu Phương thức 1 chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu Phương thức 2 theo từng ngành, từng đối tượng. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang chỉ tiêu nam.

7. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi

–  T02, T04, T05 và Ngành Nghiệp vụ An ninh của T01: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

– T06: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

– T07 và ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của T01: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

8. Xét tuyển và cách tính điểm thi

8.1. Phương thức 1

Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do Công an địa phương nộp về, các trường CAND tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

+ Thứ hai, trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển (phụ lục 3).

8.2. Phương thức 2

– Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐT: Điểm ưu tiên.

– Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu (phụ lục 3).

– Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, khi thẩm định phương án điểm, X02 trao đổi với X01 báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

9. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

10. Ưu tiên trong tuyển sinh

– Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

– Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm.

– Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm.

Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

11. Công tác tuyên truyền

– Căn cứ chỉ tiêu được Bộ Công an giao, quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an, Công an huyện Định Hóa đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền để thí sinh biết tham gia đăng ký.

+ Thông báo, tuyên truyền thông tin tuyển sinh bằng nhiều hình thức, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền để công dân biết, đăng ký dự tuyển; thông báo đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết giới thiệu thân nhân đăng ký dự tuyển. Lưu ý: phổ biến kỹ về tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe để tránh trường hợp trúng tuyển, nhập học phát hiện không đảm bảo tiêu chuẩn phải trả về đơn vị sơ tuyển gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác và chỉ tiêu của Bộ.

– Nội dung thông tin tuyên truyền: chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh, các môn thi tuyển sinh, lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thủ tục hồ sơ, mức thu dịch vụ tuyển sinh, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, công tác sơ tuyển, thời gian thi tuyển, địa điểm thi tuyển, thời gian chiêu sinh nhập học, thông tin cán bộ tuyển sinh, các nội dung khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.

12. Tổ chức sơ tuyển

a) Đăng ký sơ tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Định Hóa đăng ký sơ tuyển tại Công an huyện Định Hóa.

b) Thủ tục đăng ký sơ tuyển: Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng ngoại ngữ quốc tế thì cho viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ.

– Bô phận tuyển sinh Công an huyện Định Hóa đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác; kiểm tra sơ bộ về chiều cao, cân nặng, văn bằng, chứng chỉ, xác nhận hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Trực tiếp chụp ảnh cho người đăng ký dự tuyển, giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; chuyển cho các trường CAND dán vào thẻ dự thi, bảng ảnh phòng thi; trả ảnh cho người dự tuyển sử dụng dán vào lý lịch tự khai.

c) Tổ chức khám sức khoẻ tại Bệnh xá Công an tỉnh

Căn cứ lịch khám sức khỏe, các đơn vị có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn thí sinh đến khám đúng thời gian quy định, đồng thời cử 01 cán bộ làm công tác tuyển sinh tham gia để phối hợp khi có yêu cầu;

Lệ phí khám sức khoẻ: 470.000 đồng/thí sinh (lệ phí các đơn vị nộp trực tiếp tại Bệnh xá Công an tỉnh). Mỗi thí sinh chỉ được cấp 01 giấy khám sức khỏe theo mẫu (mẫu phiếu khám sức khoẻ tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022); Công an các đơn vị chủ động hướng dẫn thí sinh khai thông tin lý lịch (tại mục A), thu lại giấy khám sức khoẻ sau khi thí sinh khai lý lịch, dán ảnh, đóng dấu giáp lai ảnh trước khi đến khám tại Bệnh xá Công an tỉnh.

* Lịch kiểm tra sức khoẻ đối với công dân đăng ký sơ tuyển tại Công an huyện Định Hóa

Thời gian: Bắt đầu từ 13h30 phút ngày 12/10/2022 (thứ năm)

Địa điểm: tại Bệnh xá Công an tỉnh (địa chỉ: Ngõ 100, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên)

d) Quy trình sơ tuyển gồm:

+ Kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; kiểm tra xếp loại bằng tốt nghiệp đại học; kiểm tra ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đúng với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo trong danh mục tuyển sinh của các trường CAND; kiểm tra bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

+ Kiểm tra sức khỏe;

+ Thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi dự tuyển và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị của thí sinh khi trúng tuyển vào các trường CAND;

+ Cấp giấy chứng nhận sơ tuyển.

13. Hồ sơ

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

+ Ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, ngày sinh của thí sinh ở mặt sau.

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an).

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; xác nhận hộ khẩu; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định.

– Hồ sơ nhập học gồm:

+ Bìa hồ sơ tuyển sinh; lý lịch tự khai; thẩm tra lý lịch; đơn xin dự tuyển theo mẫu của Bộ Công an; tài liệu khác theo giấy báo nhập học của các trường CAND.

+ Ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, ngày sinh của thí sinh ở mặt sau.

+ Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị.

* Thí sinh đăng ký cả hai phương thức dự tuyển, mỗi phương thức lập 01 hồ sơ.

14. Lệ phí tuyển sinh

– Thí sinh nộp 100.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe).

– Phí chụp ảnh người dự tuyển do Công an huyện Định Hóa thu theo thời giá tại địa phương.

15. Thời gian tuyển sinh

TT Thời gian Nội dung Ghi chú
1 Tháng 8,9,10/2022 Lập kế hoạch sơ tuyển, thông tin tuyên truyền, tiếp nhận đăng ký hồ sơ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh vào CAND; Công an cấp huyện: lập danh sách đăng ký dự tuyển gửi Hội đồng tuyển sinh trước ngày 10/10/2022; tổ chức khám sức khoẻ 12/10/2022; tra cứu theo mẫu B5 và báo cáo kết quả về Hội đồng sơ tuyển trước ngày 24/10/2022 để Hội đồng quyết định.
2 24/10/2022 Công an tỉnh hoàn thiện công tác sơ tuyển và báo cáo kết quả về X02
3 01/11/2022 Nộp hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển VB2 và dữ liệu sơ tuyển về các trường CAND
4 07/11/2021 – Các trường CAND báo cáo kết quả, dữ liệu hồ sơ tuyển sinh về X02

– Các trường CAND báo cáo phương án xét tuyển Phương thức 1

6 Tháng

10, 11/2022

– X02 tổ chức xây dựng dạng thức, ma trận đề thi

– Các trường CAND tổ chức xây dựng đề thi, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tuyển sinh

7 27/11/2022 Tổ chức thi
8 Từ 28/11 đến

16/12/2022

Các trường CAND tổ chức chấm thi, báo cáo dữ liệu kết quả chấm về X02 thống nhất ngày thông báo điểm thi và tiếp nhận hồ sơ phúc khảo
9 29/12/2022 Các trường CAND báo cáo kết quả chấm phúc khảo và phương án xét tuyển Phương thức 2
10 03/01/2023 – X02 thẩm định, phê duyệt danh sách trúng tuyển

– Các trường CAND thông báo kết quả trúng tuyển về Công an các đơn vị, địa phương, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

11 08/2/2023 Các trường CAND nhập học thí sinh trúng tuyển
12 15/2/2023 Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND tổng kết công tác tuyển sinh VB2 năm 2022 và gửi báo cáo về X01, X02

* Trong trường hợp có điều chỉnh về thời gian Công an huyện sẽ thông báo sau.

16. Đăng ký sơ tuyển

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Định Hóa đủ điều kiện tuyển sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an huyện Định Hóa.

– Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến Công an huyện Định Hóa  đăng ký và mang theo bản sao được chứng thực từ bản chính: chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; xác nhận hộ khẩu; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định.

Thời hạn đăng ký: thí sinh đăng ký dự tuyển trước ngày 05/10/2022.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp đến Công an huyện Định Hóa (qua Đội Tổng hợp – Đ/c Trung úy Ma Công Thành SĐT: 0886.188.113) để được hướng dẫn, thực hiện./.

Đội Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm