Trang chủ / Thủ tục hành chính / TỔ CHỨC CÁN BỘ / Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

 

Tên thủ tục Tuyển chọn ng dân vào ng an nhân dân
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện ng an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Thông báo ng khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, ngành nghề, điều kiện dự tuyển của ng an các đơn vị, địa phương, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị.
Bước 2: ng dân nộp hồ sơ tại địa điểm theo thông báo của ng an các đơn vị, địa phương.
Bước 3: Tiến hành dự tuyển theo yêu cầu của ng an các đơn vị, địa phương.
Bước 4: Nhận kết quả tạm tuyển hoặc quyết định tuyển dụng sau khi đạt yêu cầu tuyển chọn.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan ng an
Thành phần số lượng hồ sơ + Thành phần hồ sơ:
a) Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong ng an nhân dân.
b) Giấy khai sinh (nếu bản sao phải có giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc ng chứng).
c) Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ ng an có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn nơi cư trú) hoặc của cơ quan nơi ng tác, có ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4×6 cm đóng dấu giáp lai.
d) Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật (theo nhu cầu cần tuyển), đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu.
đ) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
g) Các giấy tờ chứng nhận con thương binh, liệt sĩ; con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động… (nếu có).
h) Nếu là cán bộ, ng chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân chuyển ngành, phải có nhận xét cán bộ (về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn…) trong thời gian ng tác tại cơ quan, đơn vị.+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết a) Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển, Hội đồng tuyển chọn phải hoàn thiện các thủ tục để trình lãnh đạo có thẩm quyền quyết định tuyển, tạm tuyển hoặc trả lời cho người dự tuyển về lý do không được tuyển. b) Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày ng bố kết quả tuyển chọn, thủ trưởng ng an các đơn vị có thẩm quyền quyết định tuyển chọn cán bộ phải ra quyết định tạm tuyển hoặc tuyển dụng.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định tạm tuyển, quyết định tuyển dụng
Mức độ 2
Lệ phí Không
Phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện người dự tuyển vào ng an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
a) Tiêu chuẩn chính trị:
+ Là ng dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Đối với cán bộ, học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể tuyển thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
ng dân có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, tốt nghiệp đại học hệ chính quy hạng giỏi, xuất sắc có thể tuyển những người chưa là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc chưa là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Đảm bảo các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ ng an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ ng an nhân dân.
b) Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
c) Trình độ học vấn:
+ Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc.
+ Tuyển ng dân làm lái xe, vệ sinh, phục vụ buồng bàn cac đồng chí lãnh đạo (không thuộc đối tượng ký kết hợp đồng) ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng trị trở vào); cán bộ, học sinh dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tuyển bố trí tại địa bàn có thể tuyển những người tốt nghiệp phổ thông cơ sở.
d) Trình độ khoa học kỹ thuật:
ng dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề loại hình đào tạo tập trung chính quy, hạng tốt nghiệp trung bình khá trở lên.
+ Những địa bàn có nguồn tuyển khó khăn như: các tỉnh phía Nam (từ Quảng trị trở vào), trừ đối tượng có hộ khẩu thường trú ở thành phố, thị xã, khu vực miền núi, vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo của các tỉnh phía Bắc (các đối tượng tuyển tự nguyện cam kết ng tác tại địa bàn này thời gian tối thiểu từ 10 năm kể từ khi có quyết định tuyển chọn), có thể tuyển ng dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề ở các loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp trung bình.
e) Tuổi đời: Từ 18 đến 30.
Các trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy hạng giỏi, xuất sắc, trình độ Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp A1, Cấp 2 có thể tuyển đến 35 tuổi; có chức danh giáo sư, phó giáo sư, trình độ Tiến sĩ có thể tuyển đên 45 tuổi.
g) Sức khoẻ: Bảo đảm tiêu chuẩn sức khoẻ tuyển chọn cán bộ theo quy định của Bộ; thể hình, thể trạng cân đối giữa chiều cao và cân nặng, không dị hình, dị dạng, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện; đạt tiêu chuẩn về chiều cao, thị lực như sau:
+ Chiều cao: Đối với Nam từ 1m62 trở lên; Đối với nữ từ 1m58 trở lên.
+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể đạt từ 19-20/10.
Tuyển ng dân có trình độ khoa học kỹ thuật để làm ng tác khoa học kỹ thuật được đào tạo, cụ thể là: Kỹ thuật nghiệp vụ I, Kỹ thuật nghiệp vụ II, Kỹ thuật hình sự, Thông tin, Cơ yếu, Tin học; làm ng tác hành chính; đánh máy, văn thư lưu trữ, thông tin thư viện; làm ng tác y tế : bác sỹ, y sỹ, dược sỹ; làm ng tác giảng dạy: giáo viên, giảng viên; làm ng tác báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học; làm ng tác quản lý xây dựng cơ bản (kỹ sư, kiến trúc sư); các chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành, ng dân có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ: yêu cầu cán bộ có đủ sức khoẻ ng tác lâu dài, riêng chiều cao có thể thấp hơn quy định trên nhưng không được thấp dưới 1m58 đối với Nam; 1m54 đối với Nữ; thị lực có thể mang kính cận, viễn thị không quá 3 điốp đạt tổng thị lực hai mắt từ 19-20/10 (trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng quyết định).
h) Năng khiếu: ng dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm ng tác nghiệp vụ phải là người bình tĩnh, nhạy cảm, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu ng an do các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục…trực thuộc Bộ trưởng quy định đối với hệ lực lượng
Cơ sở pháp 

+ Luật ng an nhân dân năm 2018;

+ Thông tư số 30/2009/TT-BCA, ngày 20/5/2009 của Bộ ng an quy định tuyển chọn ng dân vào ng an nhân dân.
+ Thông tư số 35/2011/TT-BCA ngày 25/5/2011 của Bộ ng an sửa đổi Điều 5 Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ ng an quy định tuyển chọn ng dân vào ng an nhân dân.

– Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Thủ tướng chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;

Danh sách biểu mẫu, tờ khai

Xem thêm