Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Công an huyện Định Hoá tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến năm 2024.

Công an huyện Định Hoá tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến năm 2024.

Sáng ngày 24/6/2024, Công an huyện Định Hoá tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác năm 2024

Toàn cảnh buổi lễ

Thực hiện Kế hoạch số 899/KH-CAT-PX03 ngày 10/8/2022 của Công an tỉnh Thái Nguyên về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022-2025. Công an huyện Định Hoá đã bám sát nội dung các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu toàn diện, từ đó tập trung bồi dưỡng, trở thành điển hình tiên tiến, nhân rộng trong lực lượng Công an huyện.

Nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua; xác định đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, tạo khí thể thi đua sôi nổi, rộng khắp, để phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi lễ, Công an huyện Định Hoá biểu dương thành tích đối với 03 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua do đơn vị, địa phương phát động.

Các tập thể được tuyên dương

Các cá nhân được tuyên dương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Phạm Thế Anh – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện đã thay mặt cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, biểu dương thành tích trong quá trình công tác đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến năm 2024.

Thượng tá Phạm Thế Anh – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện phát biểu

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch số 1660/KH-CAĐH ngày 25/8/2022 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an huyện Định Hoá giai đoạn 2022 – 2025. Bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có, tiếp tục chú trọng việc phát hiện các điển hình, các nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua, được tập thể, cán bộ chiến sĩ suy tôn để kịp thời biểu dương, khen thưởng và bổ sung danh sách điển hình tiên tiến của đơn vị./.

Xem thêm