Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Lấy ý kiến nhân dân về quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Lấy ý kiến nhân dân về quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt, tai nạn giao thông đường thủy nội địa (sau đây gọi chung là tai nạn giao thông) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Ngành Công an chuyển đổi số cơ bản đến các lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông như đăng ký xe.
Ngành Công an chuyển đổi số cơ bản đến các lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thống kê, tổng hợp, xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) về tai nạn giao thông (TNGT).

Cụ thể, CSDL về TNGT là hệ thống thông tin, tài liệu về TNGT được xây dựng, thu thập, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng bằng mạng điện tử hoặc các vật mang tin khác. Các dữ liệu, thông tin về TNGT phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo một hệ thống thống nhất, được lưu giữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông. Thông tin trong CSDL về TNGT là những chỉ tiêu thống kê quy định tại Chương II, Chương III dự thảo Thông tư này.

CSDL về TNGT được kết nối, chia sẻ với CSDL về đăng ký xe, CSDL xử lý vi phạm Cảnh sát giao thông, CSDL quốc gia về dân cư và CSDL khác do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Đáng chú ý, xây dựng CSDL về TNGT gồm các hoạt động như bố trí mặt bằng, xây dựng các công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị; trang bị các trang thiết bị cần thiết; nâng cấp hạ tầng mạng; tổ chức CSDL; xây dựng phần mềm CSDL về TNGT; thu thập, chuẩn hóa, nhập thông tin vụ tai nạn giao thông; lưu trữ, sao lưu dự phòng, đồng bộ hệ thống, phục hồi dữ liệu; bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong CSDL; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, vận hành CSDL; vận hành, hiệu chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng CSDL; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông và của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

File đính kèm

Xem thêm