Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Công an huyện Định Hóa: Triển khai thực hiện các Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022

Công an huyện Định Hóa: Triển khai thực hiện các Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022

Công an huyện Định Hóa thông báo các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 như sau:

STT Tên Nghị định Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Bản PDF Bản Word
1 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 21/12/2021 01/01/2022 116.PDF 116.DOC
2 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 23/12/2021 01/01/2022 118.PDF 118.DOC
3

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

24/12/2021 01/01/2022 120.PDF 120.DOC
4

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ; đường sắt; hàng không dân dụng.

28/12/2021 01/01/2022 123.PDF 123.DOC
5 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 31/12/2021 01/01/2022 140.PDF 140.DOC
6 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 31/12/2021 01/01/2022 144.PDF 144.DOC

Công an huyện Định Hóa đăng tải toàn văn các Nghị định để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, thực hiện các quy trình xử lý vi phạm hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định và toàn thể quần chúng Nhân dân tham khảo, nắm bắt./.

Lê Khẩn

(Đội Tổng hợp)

Xem thêm