Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Công an huyện Định Hóa: Các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022

Công an huyện Định Hóa: Các Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Toàn văn Nghị định số 118 (bao gồm các biểu mẫu): Bản PDF, Bản Word

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Nghị định số 120), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Toàn văn Nghị định số 120 (bao gồm các biểu mẫu): Bản PDF, Bản Word

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ; đường sắt; hàng không dân dụng (Nghị định số 123), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Toàn văn Nghị định số 123 (bao gồm các biểu mẫu): Bản PDF, Bản Word

Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (Nghị định số 140), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Toàn văn Nghị định số 140 (bao gồm các biểu mẫu): Bản PDF, Bản Word

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (Nghị định số 144), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Toàn văn Nghị định số 144 (bao gồm các biểu mẫu): Bản PDF, Bản Word

Lê Khẩn

(Công an huyện Định Hóa)

Xem thêm