Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Tập huấn công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng năm 2023

Tập huấn công tác Thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng năm 2023

Sáng ngày 24/10, Công an huyện Định Hoá  phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng năm 2023. Dự lớp tập huấn có Trung tá  Nguyễn Kiên Quyết, Phó trưởng Phòng PC10, Phó thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự  Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện; cán bộ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện, lãnh đạo UBND, công an các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, mức vốn cho vay để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

Ảnh: Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù, mức vốn tối đa cho cơ sở sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Nguồn vốn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thoả thuận với khách hàng vay vốn.

Ảnh: Báo cáo viên của Phòng PC10 Công an tỉnh triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP (ngày 17/4/2020) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Tiếp đó, báo cáo viên của Phòng PC10 Công an tỉnh triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP (ngày 17/4/2020) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; quy định của pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm, quyền hạn của các Sở, ngành và các đơn vị liên quan; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người có án tù được hưởng án treo và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đơn vị địa phương trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các phòng, ban, đơn vị làm công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng động trên địa bàn, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân các xã theo quy định của pháp luật, quy chế phối hợp để công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả cao, qua đó giúp những người đang chấp hành án tại địa phương sớm ổn định cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nơi cư trú để làm người công dân có ích cho xã hội, khu dân cư./.

Cán bộ trách dẫn: Phương Thảo

Xem thêm