Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Bộ Công an: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

Bộ Công an: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 23/9/2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và một số đơn vị thuộc Bộ.
Đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ báo cáo tình hình, kết quả công tác thời gian qua.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các đơn vị có liên quan đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về kết quả các mặt công tác, kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 và 01 năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, tồn tại, đề xuất phương hướng triển khai trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, năm 2022, lực lượng Công an trong toàn quốc đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng cấp chỉ đạo và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt hiệu quả thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, ngành, tỉnh, huyện về dự, chỉ đạo và động viên Ngày hội tại thôn, xóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư; đã để lại ấn tượng sâu sắc, tạo khí thế mới, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Qua đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, để Ngày hội thực sự là Ngày hội của nhân dân, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đồng thời, lực lượng xây dựng phong trào trong Công an nhân dân cần đổi mới tư duy, hành động, đổi mới cách triển khai, thực hiện, để công tác xây dựng phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đối với việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá, việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác của Công an phường, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sớm tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu và tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá về Công an phường điển hình, kiểu mẫu, nhất là tiêu chí về xây dựng trụ sở làm việc để phù hợp với tình hình thực tế… Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng cần chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá quỹ đất xây dựng Công an phường, để từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu trong toàn quốc./.

Bài viết được đăng tải từ nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Xem thêm