Trang chủ / Thông báo / Thông tư số 14/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thông tư số 14/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

thông tư số 14.2024

Xem thêm