Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ, công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Hiện tại Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực cư trú, cấp, quản lý CCCD.

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Định Hóa hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân như sau: 

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

1.1. Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú cung cấp dịch vụ công mức độ 4, bao gồm:

(1) Đăng ký thường trú; (2) Xóa đăng ký thường trú; (3) Đăng ký tạm trú; (4) Gia hạn tạm trú; (5) Xóa đăng ký tạm trú; (6) Tách hộ; (7) Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú; (8) Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; (9) Xác nhận thông tin về cư trú; (10) Thông báo lưu trú; (11) Khai báo tạm vắng.

b) Cơ quan thực hiện: Công an cấp xã.

c) Trình tự thực hiện đối với tổ chức, cá nhân:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.gov.vn, www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết.

Bước 4: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.

1.2. Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp dịch vụ công mức độ 4 tại Công an các cấp, bao gồm:

(1) Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; (2) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (3) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân; (4) Thông báo số định danh cá nhân.

b) Cơ quan thực hiện:

– Tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đối với các thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.

– Tại cấp xã (Công an các xã, thị trấn) đối với các thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo số định danh cá nhân.

c) Trình tự thực hiện đối với tổ chức, cá nhân:

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.gov.vn, www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

Bước 4: Hệ thống sẽ trả mà hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD; Thông báo số định danh cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

a) danh mục dịch vụ công mức độ bao gồm:

(1) Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Đổi thẻ Căn cước công dân; (3) Cấp lại Căn cước công dân.

b) Cơ quan thực hiện:

Tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

c) Trình tự thực hiện đối với người dân

Bước 1: Công dân truy cập vào công dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.gov.vn, www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn lịch hẹn thu nhận thông tin Căn cước công dân lịch làm việc và hạn mức thu nhận đã được các đơn vị cập nhật trên hệ thông, nếu hạn mức thu nhận trong ngày đã hết công dân sẽ chọn đặt lịch vào thời gian khác).

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu cần thiết để đăng ký hồ sơ.

Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận hệ thống sẽ tự động trả 01 mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ và ngày hẹn thu nhận thông tin căn cước công dân đã chọn đến Trạm thu nhận.

Bước 5: Công dân đúng lịch hẹn đến trạm thu nhận cung cấp ma dao trực tuyến cho cán bộ tại trạm thu nhận.

Mọi kiến nghị, thắc mắc, phản ánh của cơ quan, doanh nghiệp, công dân vui lòng gửi đến Công an huyện Định Hóa tại địa chỉ sau để được giải đáp, tư vấn cụ thể:

https://congandinhhoa.vn/gui-tin-den-cong-an-dinh-hoa/

Đội Tổng hợp – Đội Cảnh sát QLHC về TTXH

Xem thêm