Trang chủ / Thông báo / Nghị định số 40/2024/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Nghị định số 40/2024/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Ngày 16/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Dưới đây là toàn văn Nghị định số 40/2024/NĐ-CP:

40-cp.signed

Xem thêm