Trang chủ / Thủ tục hành chính / ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ / Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Tên thủ tục Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)
Loại thủ tục Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Cơ quan thực hiện Công an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện  

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định;

Kiểm tra thực tế xe;

Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn và các thông số kỹ thuật khác của xe;

Chà số máy, số khung dán vào giấy khai ĐKX; ký đè lên bản chà số máy, số khung dán trên giấy khai ĐKX (một phần chữ ký trên bản chà, phần còn lại trên giấy khai ĐKX); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm tra xe.

Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe.

Tiếp nhận hồ sơ ĐKX; đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai ĐKX với các giấy tờ xe. Hồ sơ ĐKX đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận làm thủ tục đăng ký; sắp xếp hồ sơ theo thứ tự: Giấy khai ĐKX, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, chứng từ nguồn gốc của xe và giấy tờ liên quan đến chủ xe (nếu có) theo quy định.

Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; Thu lệ phí đăng ký xe; Trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

 

Cách thức thực hiện Tại trụ sở Đội CSGT – TT, Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

– Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

– Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết). Riêng thứ 7 chỉ thực hiện trả kết quả, không tiếp nhận hồ sơ

Thành phần số lượng hồ sơ  

1. Giấy khai ĐKX (mẫu số 01).

2. Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.

3. Chứng từ lệ phí trước bạ.

4. Chứng từ nguồn gốc của xe.

 

Thời hạn giải quyết Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKX hợp lệ; GCN ĐKX thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mức độ 2
Lệ phí Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý – Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

– Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

– Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

– Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của BCA quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

– Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Danh sách biểu mẫu, tờ khai

Xem thêm