Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Ra mắt Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook

Ra mắt Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook

Ngày 31/10/2023, Văn phòng Bộ Công an đã ban hành thông cáo báo chí về Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội facebook. Dưới đây là toàn bộ nội dung thông báo báo chí. Công an huyện Định Hóa tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể Nhân dân, CBCS biết, theo dõi.

Địa chỉ Trang Thông tin của Bộ Công an trên Facebook.

Lê Khẩn

Xem thêm