Trang chủ / Văn bản pháp luật / Văn bản pháp luật trong xây dựng Nông thôn mới / Quyết định số 2248/QĐ-BCA ngày 20/4/2023 ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng CAND

Quyết định số 2248/QĐ-BCA ngày 20/4/2023 ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng CAND

Tải về Quyết định số 2248/QĐ-BCA ngày 20/4/2023 ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng CAND

Xem thêm