Trang chủ / Thủ tục hành chính / TỔ CHỨC CÁN BỘ / Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

 

Tên thủ tục Tuyển sinh vào các trường ng an nhân dân tại ng an cấp tỉnh
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ
Trình tự thực hiện  

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ng an nhân dân theo quy định.

Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại ng an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. ng an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.

ng an cấp huyện thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự thi; tổng hợp danh sách báo cáo phòng Tổ chức cán bộ ng an tỉnh

ng an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ cho người đăng ký dự thi vào các trường ng an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ giao nộp cho các trường ng an nhân dân. Các trường hợp không đạt sơ tuyển, phòng Tổ chức cán bộ ng an tỉnh thông báo cho ng an cấp huyện trả lại lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí xét tuyển vào Trung học ng an nhân dân.

+ Phòng Tổ chức cán bộ ng an tỉnh tiếp nhận phiếu báo dự thi của các trường ng an nhân dân và chuyển cho ng an cấp huyện để gửi cho thí sinh tham dự kỳ thi theo đúng quy định.

Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ ng an tỉnh nhận phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển của các trường ng an nhân dân và chuyển cho ng an cấp huyện. ng an cấp huyện gửi phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh dự thi vào các trường ng an nhân dân.

Đối với các trường hợp trúng tuyển, ng an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học, chuyển phòng Tổ chức cán bộ ng an tỉnh,  làm thủ tục nhập học các trường ng an nhân dân cho thí sinh trúng tuyển.

Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ + Thành phần hồ sơ:

1. Đối với học viên tuyển mới:

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành ng an (theo mẫu của Bộ ng an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ ng an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ ng an);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ ng an);

đ) Giấy khai sinh;

e) Hộ khẩu thường trú;

g) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp (đối với học sinh nhập học các trường Văn hóa ng an nhân dân có học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

h) Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh ng an các đơn vị, địa phương;

i) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

k) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

l) Phiếu báo điểm thi (trừ vào trường Văn hóa);

m) Giấy báo nhập học của trường.

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ ng an trong biên chế:

a) Quyết định cử cán bộ đi học của Thủ trưởng, Giám đốc ng an các đơn vị, địa phương;

b) Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;

c) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

d) Giấy chuyển lương, quân trang;

e) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);

f) Giấy báo nhập học của trường;

g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

h) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

Các giấy tờ quy định tại điểm đ, e, g, i khoản 1 và điểm g, h khoản 2 của Điều 15 Thông tư số 71/2011/TT-BCA, ngày 17/10/2011 của Bộ ng an phải nộp bản sao (có chứng thực bản sao từ bản chính) và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường ng an nhân dân hàng năm.
Đối tượng thực hiện cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính giấy báo nhập học vào các trường ng an nhân dân (nếu trúng tuyển).
Mức độ 2
Lệ phí theo quy định lệ phí tuyển sinh hàng năm.
Phí
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe… theo đúng quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BCA, ngày 17/10/2011 của Bộ ng an quy định về tuyển sinh vào các trường ng an nhân dân.
Cơ sở pháp 
Danh sách biểu mẫu, tờ khai

Xem thêm