Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO CHUNG / Công an huyện Định Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT dịp đầu năm 2023

Công an huyện Định Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT dịp đầu năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 28/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hoá về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Định Hoá năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 09/01/2023 của UBND huyện Định Hoá về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Công an huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của Nhân dân trong chấp hành các quy định của pháp luật và tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong quý I/2023, lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã đẩy mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đưa các nội dung tuyên truyền đến với đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện. Các đội công tác thuộc Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường tổ chức 23 hội nghị tuyên truyền và phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với khoảng 3.000 người tham dự; thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp khi xuống cơ sở hoặc giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trang Fanpage của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn…

Nội dung công tác tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung: âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (đặc biệt là loại tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý); tuyên truyền về căn cước công dân, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an.

Dưới đây là một số hình ảnh công tác tuyên truyền của lực lượng Công an huyện Định Hoá trong quý I/2023:

Trong thời gian tới, Công an huyện Định Hoá tiếp tục xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023; đồng thời sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng hơn nữa góp phần đảm bảo tiêu chí về ANTT trong thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023./.

Bài và ảnh: Đội XDPT bảo vệ ANTQ

Xem thêm